• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
Rolf Dane - Juridisk Rådgivnings Virksomhed - Niels Juels Vej 29 - 5700 Svendborg - Mobil: 30 29 78 15
Email: rd@rolfdane.dk - eller dane@sydfynsmail.dk
 

Rolf Dane

Cand. Jur.
image Tidligere advokat med møderet for højesteret og særlig ekspertise i EU-ret. Gennem adskillige år medlem af Tilsynsrådet for Alm. Brand og af bestyrelsen for Alm. Brand A/S, formand for A. P. Møller Kollegiet i Svendborg og mange års erfaring som underviser. Har som advokat været beskæftiget med rådgivning om juridiske problemstillinger, erhvervsret, bolighandel, dødsboer, arv og testamente, selskabsret, konkurser, retssager og EU-ret.

Da jeg ikke længere ønskede at beskæftige mig med retssager, deponerede jeg den 15. januar 2018 min advokatbeskikkelse, hvorefter dette specifikke sagsområde ikke længere er en del af min virksomhed.

Jeg skal efter loven om juridisk rådgivningsvirksomhed oplyse, at jeg ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebære at kun jeg kan pålægges at dække krav der måtte opstå som følge af fejl og mangler ved rådgivningen. Som kunde risikere du herved, at dit eventuelle krav ikke kan honoreres. Der har aldrig været rejst et krav mod mig.

Når arbejdets omfang er fastlagt, kan jeg give dig et prisoverslag eller et egentligt pristilbud.